به گزارش افکارنیوز،

یک قارچ صحرایی خوراکی به وزن ۲۲۵۰ گرم توسط یکی از دامداران شهرستان فریدونشهر از مراتع مزرعه دره دولت این شهرستان پیدا شد.