به گزارش افکارنیوز،

غبار شدید آسمان فریدونشهر را احاطه کرد، به طوری که بلندترین قله استان اصفهان به نام شاهان کوه در فاصله کمی از فریدونشهر کاملا محو شده بود.

  • ghobar
  • ghobar
  • ghobar
  • ghobar