به گزارش افکارنیوز،

در این برنامه صد نفر از کودکان معلول، کودکان کار وبدسرپرست با حضور در یک تور گردشگری از مجموعۀ جهانی میدان امام اصفهان، موزۀ هنرهای ترئینی ایران و مجموعۀ جهانی کاخ موزۀ چهلستون بازدید کردند.

مدیر انجمن موزه داران ایران، گفت : با توجه به اینکه شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، ((گردشگری برای همه، همه برای گردشگری)) است با همکاری ادارۀ کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصمیم گرفتیم تا در یک حرکت متفاوت نسبت به سالهای گذشته، از کودکان معلول، کودکان کار و همچنین کودکان بد سرپرست برای بازدید از ابنیۀ تاریخی اصفهان دعوت کنیم.

محسن نکوئی تصریح کرد: در این مراسم کودکان که بیش از یک صد نفر بودند، به گروه های مختلف تقسیم شدند و کارشناسان به ویژگی های صنعت گردشگری، پرداختند .

وی افزود : بسیاری از این کودکان برای اولین بار بود که از بناهای تاریخی بازدید می کردند وحتی در یک برنامه پر نشاط شرکت می کردند.

مدیر انجمن موزه داران استان اصفهان نیز آشنا سازی کودکان، نوجوانان و جوانان با سرمایه های ملی کشور و تشویق و ترغیب کودکان، نوجوانان و جوانان برای استفادۀ بهینه از آثار تاریخی و سعی در حفظ، نگهداری و صیانت از میراث کشور را از اهداف برگزاری این برنامه اعلام کرد .