به گزارش افکارنیوز،

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده این پزشک متخصص بیماریهای عفونی که از بیمار مبالغی بیشتر از تعرفه قانونی به عنوان زیر میزی دریافت کرده بود با شکایت شاکی و تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

 غلامرضا صالحی افزود: با احراز تخلف این پزشک در شعبه رسیدگی کننده ،  پس از اخذ رضایت واسترداد زیر میزی دریافتی به شاکی ، متهم به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و درج در پرونده پزشکی  محکوم شد.