به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۱۴ مهرماه به بیان مسائلی همچون ۹۰۰ کانتینر قطعات خودرو در گمرک گم شده است؟، مقاومت طلا در برابر کاهش قیمت شکسته شد، صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کالا،  سوداگری با اجاره دلار ، می پردازد.

همچنین حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه، سکته در بازار ارز و سکه ، بندبازی دولت در بورس ، اقتصاد در چنبره سیاست، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی به شرح زیر است:

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال

حمایت از صادرکنندگان خوش‌سابقه/ سکته در بازار ارز و سکه/ صنعتگران اسیر بروکراسی بورس کال