به گزارش افکارنیوز،

 محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نوشت:

پیرو مذاکرات و توافق به عمل آمده در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان بهداشت و درمان موضوع بند ١٢ ماده ۵۴ دستورالعمل اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در احکام پرسنلی در ماه‌های آتی مقتضی است نسبت به ارائه پیشنهاد تعداد مشمولین و برآورد اعتبار مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل صرفه جویی اعتبارات در اختیار جهت بررسی و اقدامات بعدی، اقدام لازم به عمل آورید.

نامه نوبخت برای پرداخت فوق‌العاده ویژه کادر درمان به وزیر بهداشت