به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس،آنچه برخی از مسوولان را در مورد تفسیر این اصلاحیه به اشتباه انداخته، بهکارگیری کلمه مستعمل است.

هر چند که وزیر صنعت و معدن و تجارت، خودروهایی که واردکننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده را مشمول این قانون می‌داند، اما رییس کل گمرک، مصوبه اخیر دولت را در مورد ورود خودروهای ۳ ساله نو می‌داند و به‌کارگیری کلمه مستعمل را در این زمینه اشتباه می‌خواند.


وی در این زمینه گفته است: این مصوبه فقط خودروهای نو را شامل می‌شود و مصوبه قبلی هم اینگونه بود که خودروی سال جاری و دو سال قبل را شامل می‌شد. یعنی فقط مدل خودرو می‌توانست دو سال عقب‌تر باشد.

وی افزوده، طی مصوبه قبلی، اکنون که سال ۲۰۱۲ است خودروی تا سال ۲۰۱۰ وارد می‌شد، اما مصوبه جدید می‌گوید خودروی تولید شده تا سال ۲۰۰۹ نیز اجازه ورود پیدا می‌کند، البته به شرط نو بودن و به هیچ‌وجه بحثخودرو مستعمل یا دست دوم نیست.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به اینکه اگر خودرو قرار است نو وارد شود، چرا مدل سال وارد نشود و تا ۳ مدل قبل‌تر وارد شود، تاکید کرد: البته خودروهای ۲۰۰۹ نیز نو محسوب می‌شوند، ولی در دنیا هر چه از مدل خودرو یک سال عقب‌تر برود، قیمت آن کم می‌شود و این به خاطر ارزان تمام شدن قیمت خودروی خارجی است، اما بحثدست دوم مطرح نیست.


معمارنژاد در مورد اینکه برخلاف عرف بازار که خودرو بعد از تغییر سند از یک نفر به نفر دیگر، دست دوم نامیده میشود، گفت: در مورد واردات، واردکننده خودرو شرایطی مانند کارت بازرگانی، نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش دارد و وضعیت آن با خودروی داخلی فرق میکند و گرچه ۳ مدل از روز عقبتر است، اما خودروی دست دوم محسوب نمیشود.