به گزارش افکارنیوز،

سردار امیر حاتمی در نمایشگاه صنعت پایه صنعت ریلی  با بیان اینکه هر جا جهاد باشد ما هم به همان سمت کشیده می‌شویم، گفت:در این جهاد و خود کفایی وزارت دفاع حضور دارد و انتخاب گزینه اصلی روی میز ما همین گزینه جهاد و خود کفایی است.

او ادامه داد: کشور آمریکا در نهایت وحشیگری آنچه که می‌توانست علیه ملت ایران انجام داده و ملت ایران این دشمنی را فراموش نخواهد کرد که چگونه تروریسم اقتصادی بر علیه ملت ما را در این برهه از زمان انجام داده است.

وزیر دفاع اظهار کرد: در این شرایط خاص تمامی کشور‌ها از صنایع مختلف و از جمله دارو و علم سایر کشور‌ها به راحتی استفاده می‌کنند، اما آمریکا سعی دارد ملت ما را از این موضوع محروم کند.

امیر حاتمی تاکید کرد: دشمنان حق ندارند این اقدامات را انجام دهند، اما دشمنان باید بدانند که اگر کاری را انجام می‌دهند به هیچ عنوان ملت ایران تسلیم نخواهند شد.

ایران ۴۰ ساله است در برابر وحشی گرهای دشمن ایستاده است

امیر حاتمی ادامه داد: دشمنان ما باید بدانند که اگر کاری علیه ملت ایران را انجام می‌دهند به هیچ عنوان ملت ایران تسلیم نخواهد شد اگر به تاریخ ۴۰ ساله ایران نگاه کنید ملت ایران به هیچ عنوان نه تنها در برابر تهدیدات دشمنان تسلیم نشده، بلکه به هیچ عنوان در مقابل چنین موجوداتی که تنها به منافع خود فکر می‌کنند کوتاه نیامده است.

وزیر دفاع تصریح کرد: ملت ایران با جهادی که انجام می‌دهند به هیچ عنوان در برابر تهدیدات دشمن تسلیم نخواهد شد.

او توضیح داد: ما به عنوان بخش دفاعی کشور همواره اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما یک مسیر چهل ساله را طی کرده‌ایم و انتهای این مسیر افق روشنی است که حتماً به موفقیت می‌رسد.

او تاکید کرد: ما چنان ضربه‌ای به دشمن خواهیم زد که این اقدامات وحشی گرانه را فراموش کنند.

امیر حاتمی اظهار کرد: ما برای مشارکت در کنار شما هستیم و با کوله باری از داشته‌های خود که افتخار ملت ایران است در کنار شما فعالیت خواهیم کرد.

او یاد آور شد: دشمن چهل سال است که همواره ما را تهدید کرده، اما به هیچ عنوان این تهدیدات را به مرحله اجرایی نرسانده است.

او با بیان اینکه ما همه تهدیدات دشمن را شکست داده‌ایم و آن‌ها را تبدیل به دفاع مقدس و فرصت کرده‌ایم، افزود: آمریکا برای چندمین بار است که ایران را اخیراً تهدید کرده است، اما من در وزارت دفاع از کسی نشنیده‌ام که دوباره اعلام کنند که ما را تحریم کردند چرا که این تحریم‌های آن‌ها به هیچ عنوان اثر گذار نبوده است آن‌ها تنها مانع صادرات ما شده‌اند چرا که چشم ندارند که ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های ما و کشور‌های دیگر را ببینند.

او ادامه داد: ما همواره در کنار شما خواهیم بود و به شما کمک خواهیم کرد.