به گزارش افکار نیو زبه نقل از مهر، روح الله نجفی گفت: پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۶۰۶۷/۱۲۱ روز چهارم اسفندماه سال ۹۰ سازمان بورس مبنی بر لزوم رعایت مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، اشخاص تحت نظارت موظف هستند، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، کلیه کدهای معاملاتی فاقد شماره یا شناسه ملی را مسدود نمایند.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس تصریح کرد: البته کد این گونه سهامداران بعد از ارائه شماره یا شناسه ملی، از کدهای مزبور رفع انسداد ‌می شود.

وی درباره اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی افزود: این اشخاص باید موضوع را از دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس استعلام کنند تا در صورت تائید واحد اطلاعات مالی، ارائه خدمات به مشتریان مذکور تداوم یابد.

نجفی از کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان بورس(بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار، نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوارق بهادار) خواست تا موضوع فوق را هرچه سریعتر به مشتریان خود اعلام کنند.

وی تاکید کرد: سهامداران برای جلوگیری از مسدود شدن کدهای معاملاتیشان باید در اسرع وقت نسبت به ارائه شمارههای یاد شده (شماره ملی و شناسه ملی) و همچنین مشخصات هویتی خود اقدام کنند، در غیر این صورت کدهای معاملاتی آنها مسدود خواهد شد.