به گزارش افکارنیوز،

براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )  را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و  تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت  این اقلام با نرخ های  متفاوتی در بازار وجود دارد .

قیمت انواع آهن آلات   ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 

نام کالا 

قیمت (تومان)

  هر شاخه تیرآهن 12

2,600,000

  هر شاخه تیرآهن 14

2,500,000

  هر شاخه تیرآهن 16

2,700,000

  هر شاخه تیرآهن 18

3,050,000

  هر شاخه تیرآهن 20

4,250,000

  هر شاخه تیرآهن 22

4,300,000

  هر شاخه تیرآهن 24

5,050,000

  هر شاخه تیرآهن 27

9,350,000

  هر شاخه تیرآهن 30

8,850,000

 

قیمت میلگرد

نام کالا 

قیمت (تومان ) 

  هر کیلو میلگرد 6.5

13,300

  هر کیلو میلگرد 8

13,200

  هر کیلو میلگرد 10

12,800

  هر کیلو میلگرد 12

12,800

  هر کیلو میلگرد 14

12,800

  هر کیلو میلگرد 16

12,800

  هر کیلو میلگرد 18

12,800

  هر کیلو میلگرد 20

12,800

  هر کیلو میلگرد 22

12,800

  هر کیلو میلگرد 25

12,800

  هر کیلو میلگرد 28

12,800

  هر کیلو میلگرد 32

12,900

 

قیمت پروفیل 

نام کالا 

قیمت (تومان ) 

  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509

22,400

  هر کیلو قوطی 20x10

22,550

  هر کیلو قوطی 25x10

22,550

  هر کیلو قوطی 30x10

22,550

  هر کیلو قوطی 20x20

22,450

  هر کیلو قوطی 25x25

22,450

  هر کیلو قوطی 30x20

22,450

  هر کیلو قوطی 30x50

22,400

  هر کیلو قوطی 30x60

22,400

  هر کیلو قوطی 40x40

22,400

  هر کیلو قوطی 60x40

22,400

  هر کیلو قوطی 40x100

22,400

  هر کیلو قوطی 70x70

22,400

  هر کیلو قوطی 80x40

22,400


قیمت ورق سیاه

نام کالا 

قیمت (تومان ) 

  هر کیلو ورق سیاه 2

22,600

  هر کیلو ورق سیاه 3

19,900

  هر کیلو ورق سیاه 4

19,700

  هر کیلو ورق سیاه 5

17,700

  هر کیلو ورق سیاه 6

17,700

  هر کیلو ورق سیاه 8

16,400

  هر کیلو ورق سیاه 10

16,400

  هر کیلو ورق سیاه 12

16,400

  هر کیلو ورق سیاه 15

16,300

  هر کیلو ورق سیاه 20

15,500

  هر کیلو ورق سیاه 25

15,500

  هر کیلو ورق سیاه 30

15,500