به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس ،در این دستور که به تاریخ ۲۹ فروردینماه سال ۹۱ خطاب به تمامی بانکها صادر شده آمده است: با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ ۲۸ فروردینماه ۱۳۹۱ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضربالاجل ۲۴ ساعته تعیین شده برای ارائه اطلاعات کامل مربوط به ارزهای فروخته شده توسط سیستم بانکی در سال ۱۳۹۰ خواهشمند است اطلاعات کامل مربوط به ارزهای فروخته شده توسط آن بانک را در قالب لوح فشرده حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳۰ فروردینماه ۹۱ ارسال نمایید.

بنابراین گزارش، نامه دیگری در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه خطاب به بانک‌ها تدوین و ارسال می‌شود که حکایت از عدم ارسال اطلاعات درخواستی به مشاور معاون اول رئیس‌جمهور توسط بانک‌ها دارد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۳۴۰۱ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ موضوع تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۸ فرودین ۱۳۹۱ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی علیرغم انقضای مدت مقرر هنوز اطلاعات مربوط به ارزهای فروخته شده توسط آن بانک (در سال ۱۳۹۰) به این دفتر واصل نشده است. لذا ضروری است ضمن بررسی علت تسامح و کوتاهی در ارسال اطلاعات درخواست تسریع نمایید.