افکار نیوز-مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران از دستور اکید رئیسجمهور برای حضور در اکسپو ۲۰۱۵ میلان خبرداد و گفت: با توجه به حضور موفق ایران در اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای، ایران قویتر از گذشته در اکسپو میلان حاضر خواهد شد.
کاظم اکبرپور در گفتگو با مهر گفت: ثبت‎نام جمهوری اسلامی ایران برای حضور در اکسپو ۲۰۱۵ میلان ایتالیا نهایی شده و هم اکنون در مرحله تعیین زمین برای احداثغرفه کشورمان در محل برگزاری این رویداد بزرگ هستیم.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: برای حضور ایران در اکسپو ۲۰۱۵ میلان، کمیته ملی تشکیل شده است که این کمیته، خط و مشی و سیاست مشارکت ایران در این نمایشگاه بزرگ را ترسیم می‌کند.

وی تصریح کرد: در این کمیته لوگوی اکسپو و طراحی اولیه سالن جمهوری اسلامی ایران به بحثگذاشته شده و تمامی اعضا در جریان مراحل حضور ایران قرار گرفته‌اند، در این رابطه به زودی طراحی اولیه با فراخوان از شرکتهای صاحب سبک در این زمینه آغاز خواهد شد و نقطه نظرات کارشناسان، اساتید دانشگاه و استانداران و بخش‌خصوصی نیز اخذ می‌شود.

اکبرپور با بیان اینکه مشکلی به لحاظ تامین بودجه نداریم، گفت: رئیس‌جمهور با توجه به حضور موفق جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای، دستور اکید برای حضور قدرتمند در اکسپو میلان دارد و با توجه به موضوع ویژه‌ای که این نمایشگاه با عنوان " تغذیه زمین، انرژی برای حیات " دارد، حضور ایران در اکسپو در دولت مصوب شده و وی مایل است که ایران با تمام قوا حضور یابد.