به گزارش افکارنیوز،

 نماد خساپا امروز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد.