احمد درخشنده، مدير عامل بانک شهر به زودي تغيير مي کند.

به نقل از یک منبع آگاه، گفته می شود که احمد درخشنده مدیر عامل بانک شهر طی روزهای آینده با این بانک خداحافظی خواهد کرد. آخرین اخبار رسیده حکایت از احتمال تغییر قریب الوقوع مدیر عامل بانک شهر دارد.
به رغم اینکه، روابط عمومی بانک شهر هنوز این خبر را تایید نکرده، اما هم اکنون اخباری در خصوص تغییر مدیر عامل بانک شهر طی روز های آینده، شنیده می شود. هنوز علت تغییر مدیر عامل بانک شهر و گزینه های احتمالی برای مدیرعاملی این بانک مشخص نشده است.
به رغم انتشار این قبیل اخبار، مدیر عامل بانک شهر کماکان در این بانک مشغول به فعالیت است.