افکار نیوز - جریانی در دولت در تلاش است دور جدید تغییرات در وزارتخانهها را در یکسال و اندی باقی مانده از دولت دهم کلید بزند.

به گزارش مهر، این جریان ظاهرا قصد دارد در نخستین اقدام، یکی از وزرای اقتصادی را تغییر و علی سعیدلو معاون سابق اجرایی رئیس جمهور و آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی را جایگزین وی کند. البته این انتصاب زمانی قطعی می‌شود که رئیس جمهور با استعفای وزیر مربوطه موافقت کند.

معاون اول رئیس جمهوری اخیرا به صورت شفاف از گرانیهای اخیر انتقاد کرده و گفته بود: برای مدیریت قیمتها در بازار برنامه مشخصی نداریم.