به گزارش ايسنا، در اين ردهبندي شركت سوئيسي نستله با فروشي معادل ۸۹.۲ ميليارد دلار بزرگترين شركت صنايع غذايي جهان لقب گرفته و ردههاي دوم و سوم نيز به آرچر دنيلز ميدلند از آمريكا با ۸۸.۲ ميليارد دلار فروش و يونيليور از هلند با ۶۰.۲ ميليارد دلار فروش تعلق گرفته است.

در مجموع ۴۸ شرکت صنایع غذایی در بین دو هزار شرکت بزرگ قرار دارند. بیشترین تعداد شرکتهای بزرگ صنایع غذایی جهان متعلق به آمریکا است.

از نظر ارزش بازار نیز در رده‌بندی اعلام شده از سوی فوربس رتبه‌ نخست به شرکت نستله با ارزش بازاری معادل ۲۰۵.۴ میلیارد دلار اختصاص یافته است. از نظر میزان سودآوری و حجم دارایی نیز همین شرکت رده نخست را در بین شرکتهای صنایع غذایی جهان به خود اختصاص داده است.

در منطقه خاورميانه نيز گروه عربستاني ساولا با فروشي معادل ۶.۷ ميليارد دلار رده نخست را در بين شركتهاي صنايع غذايي منطقه به خود اختصاص داد.