به گزارش ايسنا، بعد از آنكه اتحاديه اروپا از قصد خود براي تحريم نفت دومين توليدكننده نفت اوپك خبر داد، شركتهاي باربري و كشتيراني چين كه در زمينه حمل و نقل محصولات پتروشيمي ايران فعاليت ميكنند، از فرصت استفاده كرده و عوايد فراواني را نصيب خود كردند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده که کلیه شرکتهای بیمه اروپایی را در صورتی که به حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی ایران کمک کنند، تحریم می‌کند. این موضوع باعثشده تا بسیاری از شرکتهای بیمه و کشتیرانی اروپایی از همکاری با ایران محروم شوند. این تحریم از ابتدای ماه آینده میلادی اجرایی می‌شود.

این در حالی است که شرکتهای بیمه چینی مجبور به رعایت تحریم اتحادیه اروپا نیستند و همین موضوع باعثشده تا آنها از بابت حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران سود هنگفتی نصیب خود کنند.

به گزارش رويترز، چين بزرگترين مشتري محصولات پتروشيمي ايران محسوب ميشود. چين ۲۲ درصد از صادرات پتروشيمي ايران را خريداري ميكند. ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران در سال منتهي به ۲۰ مارس امسال به ۱۴ ميليارد دلار رسيد. در همين حال شركتهاي چيني نانجينگ و سينوچم اعلام كردند كه به حمل محصولات پتروشيمي ايران ادامه خواهند داد.