سهام عدالت شهروندانی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، به شرکت سرمایه‌گذاری استان مربوطه منتقل شده و به جای آن، به همان میزان سهام همان شرکت سرمایه‌گذاری استانی به سهامداران پرداخت می‌شود.

در این زمینه تاکنون نماد 12 شرکت استانی در بورس قابل معامله شده و هم اکنون با اطلاعیه مدیریت عملیات بازار شرکت بورس نماد 5 شرکت استانی دیگر شامل سیستان و بلوچستان، همدان، کردستان، گیلان، لرستان از تاریخ سه شنبه 27 آبان 99 بازگشایی می‌شود.

در اطلاعیه مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران که به صورت جداگانه برای هر یک از این شرکت‌های استانی آمده است، این گونه اعلام شده، نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان (نماد وسیستا) از روز سه شنبه 27 آبان بازگشایی می‌شود و در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار به عنوان پانصد و شصت و ششمین شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس گروه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش سایر واسطه‌گری‌های مالی قابل معامله خواهد شد.

سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان 158 هزار و 220 میلیارد ریال (15 هزار میلیارد تومان) است.

سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان (نماد وسهمدا) 114 هزار و 518 میلیارد ریال است.

سرمایه‌ شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان (نماد وسلرستا) 92 هزار و 920 میلیارد ریال است.

سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان گیلان (نماد وسگیلا) 149 هزار و 513 میلیارد ریال است.

و سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان کردستان(نماد وسکرد) 91 هزار و 218 میلیارد ریال است.

همچنین اعلام شده،‌با توجه به ترکیب پرتفوی سهام بورسی، ‌سرمایه شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی بر اساس پرتفوی اول تیر 99 است و سهامداران نسبت به تعیین کارگزار ناظر خود باید اقدام کنند.