امروز یکشنبه (۲۵ آبان ماه)  شاخص کل بورس  با رشد ۲۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۶۸ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فولاد، فملی، خودرو، وبملت، شتران، شبندر و کچاد بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فولاد

12,850

2969.33

فملی

21,920

2774.53

خودرو

3,580

1349.21

وبملت

4,720

1143.93

کچاد

16,940

1007.54

شتران

10,480

887.96

شبندر

24,650

837.8

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۴۷  واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و  ۱۴۲  واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

آریا

172,779

29.42

بپاس

66,721

18.38

شگویا

10,468

16.8

صبا

7,770

16.08

ذوب

4,599

15.28

هرمز

12,842

14.3

ارفع

13,834

11.04