مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره آخرین وضعیت برنج‌های رسوبی در گمرک اظهار کرد: بانک مرکزی کد‌های تخصیص برنج‌های رسوبی در گمرک را داده که بخشی از ارز مورد نیاز توسط واردکنندگان تامین و برنج‌ها ترخیص شدند و احتمال می‌رود واردکنندگان به دلیل کمبود سرمایه نتوانند بقیه را ترخیص کنند.

او افزود: بنابر آمار گمرک ۴۰ هزار تن از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرک ترخیص شده است و به دلیل واردات با ارز ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی و نبود بازار، ممکن است تمایلی برای ترخیص مابقی وجود نداشته باشد.

کشاورز آینده بازار برنج خارجی را تابع نرخ ارز دانست و گفت: با کاهش نرخ ارز، واردات صرفه اقتصادی دارد، اما با ارز ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی تقاضایی از سوی اقشار آسیب پذیر برای برنج خارجی نیست.

قیمت برنج خارجی به ۳۰ هزار تومان رسید

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت برنج خارجی و برابری با نرخ برنج ایرانی، پیشنهاد داده‌ایم که برنج پرمحصول خارجی وارد شود که قیمت آن از برنج لوکس خارجی ۵۰ درصد کمتر است.

کشاورز قیمت هر کیلو برنج خارجی را ۲۲ تا ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با موافقت دولت مبنی بر واردات برنج پرمحصول خارجی و قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه با تهدید کمبود برنج در بازار روبه‌رو نیستیم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه ماهیانه ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تن برنج خارجی مورد نیاز است، گفت: افزایش قیمت ارز نیما و برنج خارجی بر سفره خانوار اثر گذاشته است.

او در پایان تصریح کرد: با افزایش قیمت برنج خارجی ممکن است بازار برنج ایرانی دچار التهاب شود که این امر تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود چرا که اقشاری که برنج ایرانی مصرف می‌کنند، با افزایش مجدد قیمت چاره‌ای جز حذف این محصول از سبد مصرفی خود ندارند.