در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۹هزار و ۷۱۷واحدی (۰.۷درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۷هزار واحدی قرار گرفت.