قیمت انواع گوشت مرغ ، قطعه بندی، بسته بندی، فرآورده‌ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ  در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

نام کالا 

قیمت (تومان)

مرغ کامل

۲۶/۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

۳۹/۴۰۰

مغز ران بدون پوست

۴۲/۵۰۰

فیله مرغ

۶۰/۱۰۰

شنیتسل بدون آرد

۴۶/۸۰۰

پای مرغ

۱۰/۳۰۰

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی

۱۱/۷۰۰

جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی

۶/۴۰۰

دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی

۱۲/۱۰۰

سینه مرغ سوخاری

۳۷/۹۰۰

مرغ کنتاکی

۳۷/۹۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۳۷/۹۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۴۰/۱۰۰

جوجه کباب بی استخوان

۴۹/۵۰۰

جوجه چینی

۵۷/۷۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۱/۵۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۲/۸۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۲/۰۰۰

بال کبابی ساده

۳۳/۶۰۰

ران و سینه بدون پوست

۳۸/۱۰۰