در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۱۶هزار و ۳۹۰واحدی شاخص کل (۱.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۷هزار واحدی قرار گرفت.