حقوقی‌ها حدود ۳۰میلیارد تومان وارد  بازار سهام  کردند. ارزش کل معاملات خرد ۹هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۴درصد یعنی هزار و ۲۸۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان درصد محسوسی از کل معاملات را تشکیل نداد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «بانک ها و موسسات اعتباری» و«سرمایه گذاری‌ها» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های « فرآورده‌های نفتی» و «انبوه سازی، املاک و مستغلات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «وپاسار»، «وشهر» و «صباح» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «شبندر»، «کاما» و «ثباغ» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک پاسارگاد حدود ۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی پالایش نفت بندرعباس با برتری بیش از ۶۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۷۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۰۸نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۴۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۵۴۰میلیارد تومان بود.