افکار

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

 

 

 

کد خبر: 1012596