امروز نماد خساپا به دلیل تغییرات بیش از ۲۰ درصدی به مدت ۲۰ دقیقه متوقف و در مرحله سفارش‌گیری قرار می‌گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی بازگشایی می‌شود.