در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۲۳هزار و ۱۱۰واحدی (۱.۸درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۶هزار واحدی قرار گرفت.