امروز چهارشنبه (۲۸ آبان ماه)  شاخص کل بورس  با رشد ۳۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فملی، شستا، فولاد، شپنا، تاپیکو ، فارس و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 25,170
3130.71
شستا 30,990
3051.16
فولاد 14,120
3036.63
تاپیکو 15,390
1480.18
شپنا 15,060
1400.01
فارس 12,680
1340.33
خودرو 3,980
1330.51

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۸ واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و  ۵۱۶  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
شگویا 11,421
17.58
وهور 46,970
13.15
غصینو 52,474
13.02
دماوند 69,370
13.01
فرابورس 49,208
9.64
صبا 8,449
8.8
زاگرس 168,602
8.42