مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۹ آبان ماه به بیان مسائلی همچون پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به یک سوم جامعه، افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایر خودرو، چالش های عرضه خودرو در بورس کالا ، احتمال قاچاق در قیر رایگان، می پردازد.

همچنین پایان سبز ماه منفی بورس ، تایرهایی که گران می چرخند، بورس را ضمانت نمی کنیم اما حمایت چرا، سیاست در بن بست اقتصاد، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۹ آبان به شرح زیر است:

 

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند

چالش‌های عرضه خودرو در بورس کالا/ احتمال قاچاق در قیر رایگان/ تایرهایی که گران می‌چرخند