قیمت هر کیلو گرم شیر خام درب دامداری 4500 تومان شد.

اعلام قیمت 10 قلم محصولات لبنی پرمصرف را در جدول زیر مشاهده می نمایید:

قیمت شیر