چرا قیمت مصوب شیر خام طی چند روز دو بار گران شد؟ برای اطلاع از گرانی مجدد این قیمت مصوب شیر خام با در افکار نیوز همراه باشید.

رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص دلیل گران شدن دوباره قیمت مصوب شیر خام تصریح کرد: قیمتی که سه روز پیش در تاریخ ۲۸ آبان ماه  برای شیر خام اعلام شد، رسمی نبوده و از سوی انجمن صنایع لبنی خبر اعلام شده بود  در حالی که در آن تاریخ هنوز قیمت نهایی شیر خام تعیین نشده بود .

او ادامه داد: خبر قیمت ۴ هزار و ۱۵۰ تومانی برای هر لیتر شیر خام اشتباه بوده و در صورتی که صد در صد نهاده های دامی مورد نیاز دامداران به  نرخ دولتی تامین شود این نرخ برای شیر خام مناسب بود اما اکنون بخشی از نهاده ها از بازار آزاد تامین می شود.

رضایی گفت: هم اکنون ۳۶ درصد کنجاله سویا و ۵۰ درصد جو از نهاده های دولتی تامین می شود و بقیه از بازار آزاد استفاده کرده اند بنابر این قیمت جمع بندی شده  برای شیر خام به ازای هر لیتر ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این قیمت نهایی و قطعی است و در ستاد تنظیم بازار مصوب شده است.