امروز  یکشنبه (دوم آذر ماه)  شاخص کل بورس  با اُفت ۲۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحدی شد.

امروز نماد‌های فارس ، فولاد، شستا، تاپیکو ، خودرو، فارس و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 12,460
(3738.62)
فولاد 13,310
(3523.3)
شستا 30,680
(2881.17)
تاپیکو 14,540
(1519.64)
کچاد 20,070
1332.54
خودرو 3,800
(1309.85)
وبملت 5,040
(1163.44)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس  با  اُفت ۲۸  واحدی وارد کانال ۱۶  هزار و  ۳۵۵ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا 160,742
(40.41)
هرمز 12,464
(23.65)
وسپهر 11,483
(23.62)
صبا 8,227
(22.61)
ذوب 4,749
(20.6)
دی 44,847
(19.66)
شگویا 11,374
(14.89)