قیمت انواع نیم بوت زنانه در بازار به شرح زیر است: 

 

 

نام کالا 

قیمت (تومان)

نیم بوت زنانه ام تو 

۳۵۰,۰۰۰

نیم بوت زنانه مدل سارا

۲۷۸,۰۰۰

نیم بوت زنانه هوگل 

۳,۷۸۴,۰۰۰

نیم بوت زنانه نسیم 

۱۷۹,۰۰۰

نیم بوت زنانه مدل درنا 

۳۳۳,۰۰۰

نیم بوت زنانه چرم تام 

۲۴۴,۰۰۰

نیم بوت زنانه شهر چرم 

۹۴۵,۰۰۰