حقوقی‌ها حدود ۳۷۰میلیارد تومان وارد  بازار سهام کردند.ارزش کل معاملات خرد ۲۱هزار و ۷۸۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۳درصد یعنی دو هزار و ۷۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و  «استخراج کانه‌های فلزی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «خودرو و ساخت قطعات» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «فخوز» و «کچاد» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وتجارت»، «خودرو» و «شپنا» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بان تجارت با برتری ۱۴۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۱۰ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۵۹ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۹۱۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۲۷۰میلیارد تومان بود.