ارزش ۴۷ ارز از سوی  بانک مرکزی  امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۲۶ ارز با روند صعودی، ۱۰ ارز با روند نزولی و ۴ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

افزایش  قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی

افزایش  قیمت ۲۶ ارز در بازار بین بانکی