«عبدالغنی المدانی» معاون وزیر برق یمن با «حسن ایرلو»  سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور دیدار کرد.

در جریان این دیدار دو طرف درباره طرق توسعه همکاری ها در زمینه  تامین انرژی گفتگو کردند.

«عبدالغنی المدانی» معاون وزیر برق دولت نجات ملی یمن همچنین با تاکید بر روابط تاریخی و ریشه دار میان تهران و صنعاء به در دستور کار بودن توافقنامه های پیشین میان جمهوری اسلامی ایران و یمن در حوزه برق و تامین انرژی که از زمان آغاز حمله  عربستان سعودی به این کشور(از سال ۲۰۱۵) با مشکل روبه رو شده اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز حملات رژیم سعودی ایستگاه های برق رسانی و بخش های مربوط به انرژی یمن مورد هدف قرار گرفته اند بر لزوم گسترش همکاری ها با تهران در زمینه حفاظت از ایستگاه های برق رسانی و آموزش کادرهای حفاظتی و متخصص تاکید ورزید.

در ادامه حسن ایرلو سفیر ایران در یمن گفت که تمام تلاش خود را برای انتقال تجارب و توان نیروهای ایرانی به یمن در حوزه های مختلف از جمله حوزه برق و فعال سازی توافقنامه های پیشین با هماهنگی وزارت نیروی ایران بکار خواهد گرفت.

ایرلو توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران جایگاه نخست منطقه ای و چهاردهم جهان را از حیث تولید برق در اختیار دارد. ملت یمن هم قادر خواهد بود تا سختی ها را پشت سر بگذارد و ایران هم با کادر متخصصان خود آن ها را در این مسیر همراهی خواهد کرد.

در پایان این دیدار معاون وزیر برق یمن از مواضع مثبت و شرافتمندانه ایران در قبال رفع محاصره ظالمانه یمن توسط رژیم سعودی و هم پیمانان صهیونیستی و غربی اش قدردانی کرد.