افکار

این تصاویر شرایط تعدادی از نقاط تهران را در روزهای قبل و بعد از کرونا نشان می‌دهد.

این تصاویر شرایط تعدادی از نقاط تهران را در روزهای قبل و بعد از کرونا نشان می‌دهد.

 

کد خبر: 1016055