پیش‌بینی کارشناسان بورسی از وضعیت امروز بازار سرمایه در 12 آذر 99 در ادامه آمده است.

پیش‌بینی ۵ کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز (چهارشنبه) - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ بازار بورس را مشاهده می کنید.