بر اساس اعلام نرح ارز از سوی صرافی ملی در ساعت 8:24 دقیقه صبح امروز ( جمعه 14 آذرماه) هر دلار را 24 هزار و 470 تومان خریداری می شود.

هر یورو نیز 30 هزار و 900 تومان فروخته و در مقابل 29 هزار و 900 تومان خریداری می شود.

بر این اساس نرخ خرید حواله ای هر یورو برابر با 30 هزار تومان و هر درهم نیز 6 هزار و 900 تومان است.