حسین طهمورثی کارشناس بورس کالا درخصوص پرواز قیمت نفت و تاثیر آن روی شرکت‌های پالایشی در گفت‌وگو با خبر بورس گفت: مصرف‌کننده‌های داخلی طبق روال قبلی، هر دو هفته یک بار تغییر قیمت پایه دارند، اگر هم قیمت موادی که از آن قیمت  وکیوم و قیر را تعیین می‌کنند، با افزایش قیمت نفت، افزایش پیدا کند قطعا قیمت پایه محصولات نیز افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم این است که درحال حاضر در فصلی هستیم که بازار شرکت‌هایی که قیر تولید می‌کنند و یا شرکت‌هایی که قیر مصرف می‌کنند کاملا خوابیده است و دلیل آن هم سرما و صادرات است.

با توجه به اتفاقاتی که چند وقت گذشته رخ داده، مرزهای ترکیه و گرجستان خیلی فعال نیستند و این دو کشور از ما قیر نمی‌خرند و این مسئله باعث شده روزهایی که وکیوم باتوم عرضه می‌شود، که ماده اولیه قیر است، عرضه‌های سمت غرب و شمال غربی کشور مشتری‌ای نداشته باشند.

به طور مثال پالایش نفت تبریز ( شبریز) که عموما وکیوم آن روی قیمت پایه انجام می‌شود یا حتی تو مچینگ می‌رود مشتری‌ای ندارد اما بالعکس وکیوم پالایش نفت بندرعباس (شبندر) همیشه رقابت می‌کند چون از مرز می‌توانند صادرات انجام دهند و دمای هوا نیز بسیار تاثیرگذار است.

لازم به ذکر است؛ اگر افزایش قیمت نفت ادامه پیدا کند به احتمال خیلی زیاد در کوتاه‌مدت در مناطقی که گفته شد، رکود عمیق‌تر خواهد شد.

بعد از اتمام تعطیلات سال نو میلادی تقاضا افزایش پیدا کرد و همچنین با وجود سایه جنگ بر خاورمیانه احتمال می‌رود قیمت نفت افزایش پیدا کند.، اما اگر اتفاق خاصی در چند هفته آینده رخ ندهد ممکن است نفت درجا بزند و با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم.