مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه ۱۸ دی ماه به بیان مسائلی همچون کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف، سیاست حمایتی مکمل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟،  دفاع تمام قد روحانی از بودجه ۱۴۰۰، می پردازد.

همچنین توسعه سواحل مکران روی ریل سازندگی، سایه دلار  بر بودجه ۱۴۰۰، مناقشه های اقتصاد، سناریوی ناتمام توسعه تجارت ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۸ دی ماه به شرح زیر است:

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت

کاهش مالیات واحدهای تولیدی و اصناف/ چرا بازار مصوبات ستاد تنظیم را جدی نمی‌گیرد؟/ سناریوی ناتمام توسعه تجارت