پیش‌بینی کارشناسان بورسی از وضعیت بازار سرمایه در 20 دی ماه در ادامه آمده است.

پیش‌بینی ۷ کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز (‌شنبه) - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بازار بورس را مشاهده می کنید.