قیمت تخم مرغ   در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

نام کالا  قیمت بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده(تومان)
تخم مرغ بسته 20 عددی ۲۱/۸۰۰
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی ۱۶/۲۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی ۳۲/۱۰۰
تخم مرغ غیر بسته بندی ۱۶/۹۰۰
تخم مرغ بسته ۶ عددی ۶/۹۰۰ 
تخم مرغ بسته ۹ عددی ۱۰/۲۰۰