پیش‌بینی کارشناسان بورسی از وضعیت امروز بازار سرمایه در 21 دی ماه در ادامه آمده است.

پیش‌بینی ۵ کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز (‌یکشنبه) - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بازار بورس را مشاهده می کنید.