پیش‌بینی کارشناسان بورسی از وضعیت امروز بازار سرمایه در ۲۳دی ۹۹ در ادامه آمده است.

پیش‌بینی ۵ کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز (‌سه‌شنبه) - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بازار بورس را مشاهده می کنید.