این مقام مسئول که خواست نامش در خبر ذکر نشود، گفت: علت خاموشی گسترده در بخش‌های مختلف پایتخت از جمله غرب، جنوب غربی و جنوب تهران بدلیل از مدار خارج شدن چندین نیروگاه تأمین کننده برق پایتخت است.

وی درباره علت خروج از مدار این نیروگاه‌ها گفت: علت این اتفاق، عدم تأمین به موقع سوخت است.