رویترز به نقل از پترو لاجستیک، موسسه رهیابی نفتکش ها نوشت، میزان پایبندی اوپک پلاس به توافق کاهش تولید در ماه دسامبر(آخرین ماه سال 2020) 75 درصد بوده است.

این رقم کمترین میزان از توافق بی سابقه کاهش تولید در ماه می 2020 به شمار می رود.

این درحالی است که اعضای اوپک پلاس در ماه نوامبر(ماه پیش از دسامبر) 101 درصد به توافق کاهش تولید پای‌بند بودند که 104 درصد سهم اوپک و 95 درصد سهم غیراوپکی‌ها بوده است.

همچنین اوپک پلاس در ماه اکتبر (ماه پیش از نوامبر) 101 درصد به توافق کاهش تولید پایبند بوده اند که نشان از سطح بالایی از پایبندی به توافق دارد.