پیش‌بینی کارشناسان بورسی از وضعیت امروز بازار سرمایه در ادامه آمده است.

پیش‌بینی ۶ کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت امروز (‌چهارشنبه) - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بازار بورس را مشاهده می کنید.