علیرضاکدیور کارشناس بازارسرمایه با ارزیابی اتفاقات مهم امروز بورس و پیش‌بینی بازار در هفته آینده به خبر بورس گفت: بازار امروز تحت تاثیر روندی بود که در چند روز گذشته نیز شاهد آن بودیم؛ همچنان با فشار فروش از طرف سهامداران حقیقی مواجه هستیم و با وجود تلاش‌های حقوقی ها مبنی بر اینکه جو بازار را به حالت مساعدی برگردانند، فشار فروش وجود دارد و موجب منفی شدن روند کلی بازار شده است.

یکی از اخبار مثبتی که در روز گذشته اعلام شد، تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های شستا بود؛ درخصوص تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های شستا نیز باید گفت، طبیعتا سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قصد دارد که کار افزایش سرمایه را انجام دهد؛ اما در رابطه با واکنش بازار به این موضوع باید منتظر بمانیم. زیرا پیش از این نیز در چنین شرایطی قرار گرفته بودیم و واکنش سهامداران به چنین موضوعاتی در ابتدا کاملا مثبت و بعد از آن منفی می‌شد.

اگر بخواهیم به صورت کلی به بازار نگاه کنیم، بازار در کلیت ارزنده است و انتظار می‌رود که به سمت بالا برگردد اما متاسفانه با فشار فروشی که از سمت حقیقی‌ها شاهد آن هستیم نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد.