سبد سهام عدالت امروز هم با کاهش قیمت روبه‌رو بود؛ به‌طوری‌که بعد از مدت‌ها کانال 9 میلیون تومان را از دست داد.

برهمین اساس، ارزش سبد سهام عدالت با 3.43 درصد کاهش قیمت امروز به 88.992.000 ریال رسید؛ امروز بیشتر نمادها منفی بودند.

حپترو بین نمادهای سهام عدالتی با 3.25 درصد رشد، بیشترین رشد را ثبت کرد. در مقابل شبریز و وبصادر با 5 درصد کاهش بیشترین کاهش قیمت را به نام خود ثبت کردند.